tìm kiếm
Liên hệ trực tuyến

Mrs. Hà
+84-913 719754

Ms. Hà
+84-251 3829478
Thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng
THỦ TỤC CHUNG VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Điều 35. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: